Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Feb 1, 2024

Japaninstitutets chef Patrik Ström hoppas att fler ska få upp ögonen för Japan.  Redaktionen granskar den att-göra-lista för Japan som OECD har satt ihop. Bland annat pekar OECD på att japaner ligger alldeles för länge på sjukhus och på att momsen på tio procent måste höjas rejält om man ska få ekonomin att gå ihop.