Preview Mode Links will not work in preview mode

Region Hallands Utvecklingspodd

Apr 19, 2018

Region Hallands varumärke är mer än bara vår logga. Hur mycket mer berättar kommunikationsdirektör Johanna Wiechel Steier i det här avsnittet av Utvecklingspodden.


Apr 5, 2018

Matti Johansson arbetar på Ambulans i Varberg sedan ett år tillbaka. Tidigare har han jobbat på Migrationsverket när de införde Lean. Vad har du för erfarenhet vi kan dra nytta av, Matti?