Preview Mode Links will not work in preview mode

Region Hallands Utvecklingspodd

Jun 1, 2018

Aslak Iversen är verksamhetschef inom psykiatrin i Halland. Vad har du för erfarenheter från er verksamhet?