Preview Mode Links will not work in preview mode

Region Hallands Utvecklingspodd

Mar 22, 2019

Anders Lindblad, ny stabschef inom Ambulans, diagnostik och hälsa, har byggt upp ett team med regionens värdeord som grund. Hur det har gått till?