Preview Mode Links will not work in preview mode

Region Hallands Utvecklingspodd

Sep 12, 2023

En kortare podd där Petra berättar om vårdtjänster i den nya vårdinformationsstödet Cosmic.


Sep 12, 2023

En lite längre intervju med Petra som berättar om vårdtjänster kopplade till det nya vårdinformationsstödet Cosmic. 

Vad är en vårdtjänst?

Varför behövs detta?

Hur fungerar det idag?

Hur har vi arbetat i fram dessa vårdtjänsterna?

är några av de frågor hon besvarar i intervjun


Aug 28, 2023

Lyssna på Camilla och Ola som berättar om hur upphandling går till i Region Halland. Frågor såsom:

  • Varför kan vi inte handla det vi behöver på stan?
  • Hur gör man en upphandling
  • Vad innebär en direktupphandling

tas upp i detta avsnitt.


Jul 5, 2023

En kortare podd där Elin och Ingela beskriver lite kring arbetet med hälsoinformatik i FVIS programmet


Jul 5, 2023

En lite längre intervju med Elin och Ingela som berättar lite om vikten av att jobba med hälsoinformatik i FVIS programmet. Frågor såsom:

Vad är Hälsoinformatik?
Varför är det viktigt att jobba med?
Vad kommer skillnaden att vara för medarbetarna i sin vardag?

och mycket annat smått och gott kommer diskuteras.