Preview Mode Links will not work in preview mode

Region Hallands Utvecklingspodd

May 17, 2023

En liten längre dialog och diskussion med Anna, Tomas och Susanne kring vad är förändringsledning och varför är det viktigt att jobba strukturerat med förändringsledning i FVIS arbetet.


May 17, 2023

En kort podd där Anna, Tomas och Sussanne berättar lite sina tankar kring vad förändringledning är och varför det är viktigt att vi jobba strukturerat med förändringsledning i FVIS arbetet.