Preview Mode Links will not work in preview mode

Region Hallands Utvecklingspodd

Sep 12, 2023

En kortare podd där Petra berättar om vårdtjänster i den nya vårdinformationsstödet Cosmic.


Sep 12, 2023

En lite längre intervju med Petra som berättar om vårdtjänster kopplade till det nya vårdinformationsstödet Cosmic. 

Vad är en vårdtjänst?

Varför behövs detta?

Hur fungerar det idag?

Hur har vi arbetat i fram dessa vårdtjänsterna?

är några av de frågor hon besvarar i intervjun