Preview Mode Links will not work in preview mode

Region Hallands Utvecklingspodd

Apr 12, 2023

En kort podd där Marie, programledare för FVIS programmet svarar på frågorna:

  • Vad är FVIS?
  • Varför behövs ett nytt vårdinformationsstöd införas?
  • Vad vill vi nå med det nya vårdinformationsstöd?
  • Vem samverkar vi med för att lyckas med införandet?
  • Vad händer just nu i programmet?
  • När införs Cosmic?