Preview Mode Links will not work in preview mode

Polisutbildningspodden

Apr 26, 2018

Fjärde avsnittet av Polisutbildningspodden med Amanda och Olle. I detta avsnitt samtalar de med Anders, ansvarig för kursen fysiska  tekniker under termin ett av utbildningen. 

Frågor? Maila dem till oss på polisutbildningspodden@gmail.com

Ljudtekniker: Daphne Thörn. I samarbete med...


Apr 19, 2018

Tredje avsnittet av Polisutbildningspodden med Amanda och Olle. I  detta avsnitt samtalar de med chefspsykologen Ros-Marie Lindgren  på Rekryteringsmyndigheten, och får svar på inskickade frågor om  rekryteringen. 

Frågor? Maila dem till oss på polisutbildningspodden@gmail.com

Ljudtekniker: Isabella Giös. I...


Apr 13, 2018

Andra avsnittet av Polisutbildningspodden med Amanda och Olle. I detta avsnitt samtalar de med klasskamraten Hanna om  antagningsprocessen utifrån sina egna upplevelser.

Frågor? Maila dem till oss på polisutbildningspodden@gmail.com

Ljudtekniker: Daphne Thörn. I samarbete med...


Apr 12, 2018

Första avsnittet av Polisutbildningspodden med Amanda och Olle. I  pilotavsnittet presenteras poddens syfte och upplägg, och vi får lära  känna de blivande poliserna bättre.

Frågor? Maila dem till oss på polisutbildningspodden@gmail.com

Ljudtekniker: Isabella Giös. I samarbete med...