Preview Mode Links will not work in preview mode

Polisutbildningspodden

Jan 20, 2020

Polisstudenten Milad besöker studion och berättar om vad som händer i termin 2 på utbildningen. Han delar även med sig av sina egna erfarenheter från sin fältstudievecka.

Frågor? Maila dem till oss på polisutbildningspodden@gmail.com

Ljudtekniker: Isabella Giös. I samarbete med...