Preview Mode Links will not work in preview mode

Polisutbildningspodden


May 6, 2022

Polisutbildningspodden är tillbaka med ännu ett avsnitt där Hjalmar och Johanna diskuterar och besvarar frågor om polisutbildningen.   Frågor? Maila dem till oss på polisutbildningspodden@gmail.com eller via instagram @polisutbildningspodden