Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege

Oct 14, 2020

Ett spännande samtal om kunskap, research waste och tro som en rationell process. Morten Sager, lektor i vetenskapsteori på Göteborgs Universitet, är gäst i Darwins stege. En podcast där vetenskap och religion möts, som leds av prästen Pontus Nilsen. 


May 20, 2020

Ett samtal om hur vetenskap och tro kan mötas, dogmer och nyfikenhet, slump och högre medvetande. Hur ser hopp ut i en evolutionär värld som vår? 

Gäst är Hans Liljenström, professor i biometri vid SLU, och föreståndare för Agora for biosystems, ett interdisciplinärt center för forskning kring liv och...


Apr 7, 2020

Varifrån kommer ärkebiskopens intresse för naturvetenskap och tro? Vad är hopp och hur hänger tid och evighet ihop? Om detta och mycket mer pratar Antje Jackelén och prästen Pontus Nilsen i det sjunde avsnittet av Darwins stege – en podcast om tro, vetenskap och fantasi.  .