Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege

Dec 1, 2021

Om historisk, nutida och framtidens musik i kyrkan. Karin Lagergren är docent och lektor i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet och har specialiserat sig på gregoriansk sång.


Feb 3, 2021

Björn Merker är neurovetare med intresse för beteendebiologi och deltog i ett seminarium om musikens evolutionära rötter vid Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2020. Här har vi ett samtal om denna fascinerande utveckling, andliga upplevelser, tradition och mycket annat.

Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks...