Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege

Apr 22, 2024

2023 kom journalisten Dougald Hine ut med den på flera sätt provocerande boken “At Work In the Ruins – Finding Our Place in the Time of Science, Climate Change, Pandemics and Other Emergencies”. Här samtalar han med prästerna Maria Bergius och Pontus Nilsen om varför han slutat att prata miljökrisen och nu...


Feb 16, 2024

Poddens tjugonde avsnitt är ett samtal med Petra Carlsson Redell om att drömma nya drömmar, lära oss landa och att äga tyngd. Om en andlighet närmare marken snarare än himlen. Petra är professor i teologi på Enskilda Högskolan och präst i Svenska kyrkan. Prästerna Maria Bergius och Pontus Nilsen leder...