Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege

May 24, 2019

Torbjörn Tännsjö, professor i Praktisk filosofi vid Stockholms universitet, i ett samtal om berättigad tro, moral och allsmäktighet. Tännsjö, som är flitig skribent på DN debatt och ibland blivit hårt kritiserad, berättar också om erfarenheten att som filosof delta i den allmänna debatten. ”Andlighet”...