Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege

Jun 7, 2019

Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap, i ett samtal om folkbildningens kraft och fantasins del i dagens forskning. Har tro och det "omätbara" ett uppsving i samhället just nu? 

Intervjuar gör Pontus Nilsen, präst och projektledare för Svenska kyrkan på Vetenskapsfestivalen.