Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege

Sep 6, 2019

Den internationellt erkända Catherine Keller, professor i konstruktiv teologi, feminist och författare, i ett samtal kring feminism, klimatförändringar och gränsöverskridande teologi med utgångspunkt i Kellers böcker.

Intervjuar gör Pontus Nilsen, präst och projektledare för Svenska kyrkan på...