Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege

May 20, 2020

Ett samtal om hur vetenskap och tro kan mötas, dogmer och nyfikenhet, slump och högre medvetande. Hur ser hopp ut i en evolutionär värld som vår? 

Gäst är Hans Liljenström, professor i biometri vid SLU, och föreståndare för Agora for biosystems, ett interdisciplinärt center för forskning kring liv och...