Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege

Feb 3, 2021

Björn Merker är neurovetare med intresse för beteendebiologi och deltog i ett seminarium om musikens evolutionära rötter vid Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2020. Här har vi ett samtal om denna fascinerande utveckling, andliga upplevelser, tradition och mycket annat.

Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks...