Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege

Dec 1, 2021

Om historisk, nutida och framtidens musik i kyrkan. Karin Lagergren är docent och lektor i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet och har specialiserat sig på gregoriansk sång.