Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege

Aug 25, 2023

Vad för slags människa behöver man vara för att kunna skratta på riktigt? Om humor i historien, hos Luther och varför det är så viktigt för tron att skratta. Gäst i poddens sjuttonde avsnitt är teologiprofessor Ola Sigurdson. Prästerna Maria Bergius och Pontus Nilsen leder som vanligt...