Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege

Oct 13, 2023

För första gången i poddens historia är en författare gäst. Lyssna till ett samtal om längtan efter att förstå vår värld, med den prisade Ålevangeliet-författaren Patrik Svensson utifrån hans senaste bok ”Den lodande...