Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege

Dec 21, 2023

Varför läser en disputerad fysiker från Chalmers till präst? Ett samtal om tro och Gud utifrån det vi lärt oss om vårt matematiska och föränderliga universum. Gäst i avsnitt 19 av podden är prästen Sara Wrige. Prästerna Maria Bergius och Pontus Nilsen leder som vanligt...