Preview Mode Links will not work in preview mode

Darwins Stege

Apr 22, 2024

2023 kom journalisten Dougald Hine ut med den på flera sätt provocerande boken “At Work In the Ruins – Finding Our Place in the Time of Science, Climate Change, Pandemics and Other Emergencies”. Här samtalar han med prästerna Maria Bergius och Pontus Nilsen om varför han slutat att prata miljökrisen och nu...