Preview Mode Links will not work in preview mode

Retail & Fastighetspodden

Jan 14, 2022

Alla känner väl till den närmast mytiska NK-byggnaden på Hamngatan i Stockholm. De har genomlevt alla finanskriser och lyckas behålla sin legendar-stämpel år efter år. Hur kommer det sig att NK är en självklarhet i en evighet? 

Vad händer egentligen bakom väggarna på den välputsade fasaden? Hur klarar de...