Preview Mode Links will not work in preview mode

Retail & Fastighetspodden

Feb 23, 2023

Idag krävs det mer än någonsin för att vara framgångsrik. Du behöver vara både fysisk och digital, och samtidigt besitta en expertkompetens inom e-handel och logistik, inte minst om du vill ha världen som marknad.   

I en värld i kris där kunder kommer fortsätta ställa allt högre krav, kan Amazon då...


Feb 9, 2023

Med dagens skenande elpriser, räntor, inflation och reallönesäkningar är det många som tittar djupt i plånboken. Livsmedelspriserna är inget undantag; under 2022 ökade matpriserna med minst 20 % och förväntas fortsätta stiga under 2023. Det är tuffa tider för de svenska hushållen, men det finns pengar att...


Feb 3, 2023

I dagens avsnitt får vi träffa en väldigt intressant och viktig aktör inom fastighetsbranschen; Thomas Erséus, VD på AMF Fastigheter.  

AMF Fastigheter har länge likställts med att vara en innovativ, nydanande och modig fastighetsägare med fantastiska resultat som följd. Nu har tankfartyget bytt kapten och en...