Preview Mode Links will not work in preview mode

Retail & Fastighetspodden

Jun 28, 2024

Dagens avsnitt kommer troligen att bli vårt längsta hittills, det gick inte att sluta formulera nya frågor. Vi kommer att dyka in i en fantastisk resa som började med en skilsmässa men som växte till att bli en ambitiös strävan att förändra en hel bransch.  

Välkommen till ett speciellt avsnitt av vår...


Jun 14, 2024

I dagens avsnitt Retail & Fastighetspodden dyker vi djupt ner i ämnet "AI och exponentiell utveckling med kunden i fokus". Världen förändras i en allt snabbare takt tack vare teknologiska framsteg, och artificiell intelligens står i spetsen för denna revolution. För att utforska detta tema har vi med oss en...