Preview Mode Links will not work in preview mode

Retail & Fastighetspodden


Nov 4, 2022

1915 grundades fastighetsbolaget Hufvudstaden och det första nybyggda huset blev fastigheten Kvasten 6 i korsningen mellan Biblioteksgatan och Mäster Samuelsgatan med den ikoniska biografen Röda Kvarn. Sen dess har de genomgått många stålbad; Det Stora kriget, Andra världskriget, och finanskriser, för att bara nämna några. Men de har gått ut starka ur prövningarna och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med sina 29 fastigheter på några av de mest attraktiva adresserna i både Stockholm och Göteborg  

 

Efter 15 år på Hufvudstaden var det dags för Anders Nygren att ta över det legacy som Ivo Stopner under de senaste 22 åren som VD byggt upp med stor framgång. Det är en tung roll som han nu axlar och vi är givetvis spända på att höra hans planer för Hufvudstaden framöver.  Men även om skorna är stora att fylla är det knappast en duvunge som tar över, Under sina 15 år på Hufvudstaden har bland annat varit chef för fastighetsutveckling och nu senast chef för Affärsområde Stockholm och vice VD.  

Men som om det inte vore en nog stor utmaning så befinner sig Sverige i en väldigt speciell situation, tuffare tider väntar... svarta rubriker duggar tätt med fortsatt stigande priser, räntor som sticker, handeln som dyker, rekordhöga elpriser med mera.   

Hur ser han på nuläget för fastighetsbranschen, vad är det som väntar? Och vilka möjligheter och utmaningar står vi inför?