Preview Mode Links will not work in preview mode

Småbolagspodden


Jun 22, 2023

Diamyds vd, Ulf Hannelius, gästar Småbolagspodden för att prata om hur marknaden för diabetesmedicin håller på att förändras och hur det går för bolagets pågående fas 3-studie.

Avsnittet är ett betalt samarbete med Diamyd.

Programledare: Emma Hedman från Unga Aktiesparare. Småbolagspodden produceras av contentbyrån Borg Owilli.