Preview Mode Links will not work in preview mode

Småbolagspodden


Aug 29, 2023

Advanced Soltech är företaget som levererar grön energi till världens största marknad – Kina. I det här avsnittet berättar bolagets vd, Max Metelius, om den stora miljönyttan bolaget kan göra tack vare sin geografiska position, den nyligen genomförda refinansieringen och hur det påverkar bolagets finanser samt planerna framåt.

Avsnittet är ett betalt samarbete med Advanced Soltech Programledare: Emma Hedman från Unga Aktiesparare. Småbolagspodden produceras av contentbyrån Borg Owilli.