Preview Mode Links will not work in preview mode

Småbolagspodden


Dec 5, 2023

Absolicons Joakim Byström är tillbaka i Småbolagspodden för att berätta om vad som hänt under året, hur marknaden ser ut och bolagets emission. Bolaget har under 2023 driftsatt anläggningar hos Carlsberg i Grekland och hos Peroni i Italien där solvärme från solfångare ersätter eldning av fossila bränslen. Nu har Absolicon sålt de två första robotiserade produktionslinorna som massproducerar solfångare. 

Avsnittet är ett betalt samarbete med Absolicon. Programledare: Emma Hedman från Unga Aktiesparare. Småbolagspodden produceras av contentbyrån Borg Owilli.