Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 7, 2024

Gustaf har fått fler föl på gården sedan sist och berättar om en av fölningarna som tyvärr inte gick som det skulle. Ett komplicerat felläge ledde till att han miste fölet, men klarade stoet efter ett kejsarsnitt på djursjukhuset i Helsingborg. 


Lyssnarfrågorna på temat föl och fölning har också fortsatt...