Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 19, 2021

Det här avsnittet handlar om Ridhästtestet och vi tar också upp lyssnarfrågor om unghästbedömningar generellt. Precis som i avsnittet om Unghästtest gästas vi av de erfarna SWB-domarna Christina Olsson och Susanne Axén som hjälper oss att reda ut begreppen.

Här kan du läsa mer om SWBs unghästbedömningar, se filmer om hur de går till och få mer tips: https://swb.org/unghastbedomningar/