Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 27, 2020

Tack alla lyssnare för att ni följt oss under 2020! I vårt nyårsspecial blickar vi tillbaka på året 2020. Vi får ta del av avelsprofilerna Lena Zeiloths och Lena Nyströms spaningar från avelsåret 2020. Dessutom berättar SWBs VD Helén Uddefors om hur 2020 varit för SWB och lite om planerna inför kommande...


Dec 22, 2020

Den här gången fokuserar vi på de beskrivande indexen, även om vi tar med några lyssnarfrågor om de värderande också. Hur skiljer sig de värderande och de beskrivande indexen åt? Hur kan man använda de beskrivande indexen och finns det en optimal indexprofil? Det är några av de frågor vi diskuterar med...


Dec 22, 2020

Vi pratar om avelsindex med Åsa Viklund från SLU, som är den som räknar fram SWBs avelsindex. Åsa berättar om vilken information som ingår i avelsindex och hur det kan bli index av alla olika resultat. Vi besvarar även lyssnarfrågor om värderande avelsindex.

Läs gärna mer här! https://swb.org/avelsindex/...


Dec 19, 2020

I del 2 om SWBs historia berättar Jan Philipson om när regelrätta bruksprov infördes i Sverige, om Swede Horse och Breeders Trophys framväxt och unghästbedömningarnas införande. Vi får också höra Jan berätta om några av de mest inflytelserika hingstarna i SWB-avelns historia – från Gaspari till Cardento.


Dec 11, 2020

I SWBs vision finns ambitionen att SWB ska vara det naturliga förstahandsvalet för ryttare på alla nivåer med. Om detta stämmer eller inte diskuteras med jämna mellanrum livligt. Den här gången har vi bjudit in Jens Fredricson och Lasse Berglund för att få deras syn på saken. 
Foton: Roland Thunholm