Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 30, 2020

Sofia Mikko som är forskare vid SLU och expert på ärftliga sjukdomar hos häst hjälper oss att besvara frågor om ärftliga sjukdomar och genetiska defekter hos hästar. Vi diskuterar symtom, bakgrund och hur sjukdomarna nedärvs. WFFS, PSSM och Microftalmi är exempel på ärftliga problem som diskuteras i...


Jul 22, 2020

Vi diskuterar de vanligaste problemen som kan uppstå under dräktighet, fölning och fölets första tid med specialistveterinär Anna Bohlin från Evidensia specialistdjursjukhuset i Helsingborg. Vilka tecken på problem ska man som fölägare hålla koll på och vad kan man göra åt olika sjukdomar och problem? Med...


Jul 14, 2020

Avsnittet handlar om hur en fölning går till ur uppfödarperspektiv. Vad är normalt och när ska man tillkalla hjälp? Vad ska du som stoägare tänka på under fölningen? Vad kan/ska du göra och vad ska du undvika. Vi pratar också om fölets allra första tid i livet. 


Jul 14, 2020

Detta avsnitt handlar om tiden från konstaterad dräktighet fram till fölning, ur ett uppfödarperspektiv. Vad är bra att tänka på? Hur ska man tänka kring utfodring, vaccinationer och hur förbereder du stoet och dig själv inför fölning på bästa sätt? Vi diskuterar olika hjälpmedel vid...


Jul 7, 2020

Vad är fölbedömning och hur går det till? Vad ska man tänka på inför fölbedömningen? Vi pratar fölbedömning med erfarne SWB-domaren Jan-Ove Olsson.