Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 10, 2023

De nya avelsindexen för ston och hingstar har kommit och podden gästas av avelsvärderingsnämndens ordförande och tillika erfarna gångartsuppfödaren Christina Olsson. Vi dyker ner i hingstarnas index, kikar på vilka nykomlingar som finns och knyter också ihop 2022-säcken!

De nya indexen för hingstarna hittar...