Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2023

Hur intelligenta är hästar? Kan de känna igen en hagkompis eller en tidigare ägare de inte sett på flera år? Är uttrycket fuxmärr en sagd sanning, eller är fuxston verkligen snäppet tuffare i temperamentet? I det här avsnittet gästas Gustaf och Bettan av Hanna Sassner, etolog och forskare i hästars beteende...