Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 21, 2023

Vilka sjukdomar och defekter är ärftliga? Hur stor del beror på arv och hur stor del handlar i stället om miljöpåverkan? Hur ska man som uppfödare tänka när det gäller till exempel lösa benbitar och FFS? Sofia Mikko, forskare i genetik på SLU, gästar podden och hjälper Bettan och Gustaf att bena ut...