Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 15, 2024

Betäckningssäsongen står för dörren och med den också frågan om vilken hingst man ska välja till sitt sto. Vad har jag för avelsmål? Ska jag välja en svenskstationerad hingst eller en som står i utlandet? Vilka styrkor och svagheter har mitt sto? Frågorna är många och Bettan och Gustaf försöker navigera...