Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 10, 2020

Vi går igenom tips och råd inför valet av hingst, matchning av sto och hingst och var man kan hitta användbar information om hingstarna. Det blir också en del prat om inavel och vi förklarar och diskuterar begreppet förädlingsprocent.