Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 14, 2020

Avsnittet handlar om hur en fölning går till ur uppfödarperspektiv. Vad är normalt och när ska man tillkalla hjälp? Vad ska du som stoägare tänka på under fölningen? Vad kan/ska du göra och vad ska du undvika. Vi pratar också om fölets allra första tid i livet.