Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 30, 2020

Sofia Mikko som är forskare vid SLU och expert på ärftliga sjukdomar hos häst hjälper oss att besvara frågor om ärftliga sjukdomar och genetiska defekter hos hästar. Vi diskuterar symtom, bakgrund och hur sjukdomarna nedärvs. WFFS, PSSM och Microftalmi är exempel på ärftliga problem som diskuteras i avsnittet. Vi får också reda på vad en mutation egentligen är. Obs! Inskickade lyssnarfrågor besvaras i nästa avsnitt.