Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 6, 2020

Vi fortsätter på temat ärftliga sjukdomar med experten Sofia Mikko. Den här gången tar vi oss an lyssnarfrågor om bl.a. artros, kissing spines och samband mellan hästens färger och vissa ärftliga sjukdomar. Vi diskuterar också hur man kan hantera ärftliga sjukdomar i avelsarbetet.