Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 17, 2020

Hur funkar det här med SWBs Elitfölauktion? Vi pratar med SWBs VD Helén Uddefors om hur årets Elitfölauktion kommer att skilja sig från tidigare års och hur det funkar att köpa och sälja föl vid auktionen. Selektionsansvarige Andreas Jönsson berättar om hur det går till rent praktiskt vid uttagningarna, om hur man kan förbereda sitt föl och hur selektionsteamet resonerar när de väljer ut fölen till auktionen.

Länk till SWBs info om Elitfölauktionen: https://swb.org/elitfolauktion/

Länk till artikel om tidigare auktionsföls resultat fram till 2019: https://equestrian-weeks.swb.org/nyheter/succe-for-tidigare-elitfol/