Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 28, 2020

Inget är som vanligt när det gäller arrangemang 2020 pga av Corona-pandemin och de restriktioner den medfört. I detta avsnitt pratar vi med SWBs Elisabeth Ernblad och Tomas Torgersen om SEW med Breeders Trophy 2020 och hur man hanterar utmaningarna som pandemin skapat när det gäller publik, uppstallning, kvalmöjligheter m.m.

https://equestrian-weeks.swb.org/