Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2020

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Plötsligt står du där med ett grovfoder som inte har de näringsvärden som du tänkt och behöver till dina ston och växande unghästar. Vi tar hjälp av Eva Johansson, foderrådgivare på Krafft för att bena ut vad man bör tänka på med foder och tillskott för att anpassa foderstaten till grovfoderanalysen för unga och växande hästar. 

Kraffts produkter hittar du här: https://www.kraffthastfoder.se/produkter/

Foto ston med föl: Kristin Harms