Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 11, 2020

I SWBs vision finns ambitionen att SWB ska vara det naturliga förstahandsvalet för ryttare på alla nivåer med. Om detta stämmer eller inte diskuteras med jämna mellanrum livligt. Den här gången har vi bjudit in Jens Fredricson och Lasse Berglund för att få deras syn på saken. 
Foton: Roland Thunholm