Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 22, 2020

Vi pratar om avelsindex med Åsa Viklund från SLU, som är den som räknar fram SWBs avelsindex. Åsa berättar om vilken information som ingår i avelsindex och hur det kan bli index av alla olika resultat. Vi besvarar även lyssnarfrågor om värderande avelsindex.

Läs gärna mer här! https://swb.org/avelsindex/ eller titta på Åsas webbföreläsning om avelsindex dom du hittar här: https://swb.org/medlemsutbildningar/