Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 22, 2020

Den här gången fokuserar vi på de beskrivande indexen, även om vi tar med några lyssnarfrågor om de värderande också. Hur skiljer sig de värderande och de beskrivande indexen åt? Hur kan man använda de beskrivande indexen och finns det en optimal indexprofil? Det är några av de frågor vi diskuterar med Åsa Viklund från SLU.