Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 27, 2020

Tack alla lyssnare för att ni följt oss under 2020! I vårt nyårsspecial blickar vi tillbaka på året 2020. Vi får ta del av avelsprofilerna Lena Zeiloths och Lena Nyströms spaningar från avelsåret 2020. Dessutom berättar SWBs VD Helén Uddefors om hur 2020 varit för SWB och lite om planerna inför kommande år. Gott Nytt År!